Clicky

מי פה סנסודיין

חברת סנסודיין, הידועה במוצריה המיועדים במיוחד לשיניים רגישות, מציגה באתר שטיפות פה שונות. מי הפה מגיעים בתכולות וסוגים שונים כגון שטיפת פה Pro Namel ושטיפת פה Dual Care.